Historiek van Probus Voorkempen

Vandaag zijn er meer dan 425.000 leden in ongeveer 5000 clubs wereldwijd. Hoewel oorspronkelijk het initiatief uitging van Rotary zijn slechts minder dan 10% van de leden voormalige Rotariërs.
De eerste Probusclub, bestaande uit actieve ‘Retired Professional and Business Men’ werd in 1966 gesticht door de Rotary Club Roterham in het Verenigd Koninkrijk. Dit initiatief werd in 1974 opgevolgd in Nieuw-Zeeland en twee jaar later in Australië. Canada volgde in 1987. Hoewel het grootste aantal clubs actief is in voormelde landen, zijn er inmiddels Probusclubs in alle werelddelen.
In België werd de eerste Probusclub (Antwerpen-Ring) opgericht op 26 januari 1984 door George Dick. Hij was tevens als Nationaal Coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische clubs. In ons land zijn er nu 110 clubs met ruim meer dan 3800 leden. Probus Voorkempen is thans nog in oprichting en is de 111de club.
Eind 2013 zette Probusclub Antwerpen-Noord een actie op ten einde potentiële nieuwe leden te rekruteren die bereid zouden zijn om een nieuwe club op te starten. Stilaan werden geïnteresseerden gevonden in die mate dat een infovergadering voor kandidaat-leden kon worden gepland op 8 december 2014. Onder impuls van Marc Van der Hauwaert, regiocoördinator voor Antwerpen, werd dan de eerste eigenlijke vergadering gehouden op 13 januari 2015 met een twintigtal aanwezigen. Sindsdien werden maandelijks goed bijgewoonde lunchvergaderingen georganiseerd, verschillende keren opgeluisterd door de aanwezigheid van een gastspreker.
De club is in volle ontwikkeling en telt op dit ogenblik een 30-tal trouwe leden. Het is de betrachting van de stuurgroep om, naast het rekruteren van nieuwe leden, veel aandacht te schenken aan het organiseren van aantrekkelijke activiteiten voor alle leden.
                                                                                                                                               
Juli 2015