In memoriam Gert Van Thillo

Onze kersvers medelid Gert Van Thillo is op 3 juli 2020 in Wilrijk, na een korte maar hevige ziekte overleden.

 

Gert werd in Antwerpen geboren op 11 juni 1942. Zij behaalde licentie diploma’s aan de KUL in Politieke en Sociale Wetenschappen, in Internationale Betrekkingen en in Godsdienstwetenschappen en huwde met Jos Vanden Berghe, arts. Ze verbleef samen met haar man een tijd in Amerika (Philadelphia) en terwijl haar man daar bijscholing volgde, was Gert vrijwillig medewerker aan de universiteit aldaar. Gert was ook ruime tijd leerkracht godsdienst.

 

Maar dit jonge geluk, en dat van hun drie kinderen, werd vroegtijdig geknakt door het overlijden van Jos. Alhoewel Gert vanaf jonge leeftijd door het leven niet gespaard werd bleef ze steeds even moedig en positief. Ze ontwikkelde over de jaren een diepe interesse voor kunst en cultuur in al zijn verschijningsvormen waarbij ze zich verregaand engageerde, onder andere als lid van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité van de Middelheim Promotors.

 

Gert was een bijzonder lid van onze club. Wie op onze bijeenkomsten het voorrecht genoot om met haar aan tafel te zitten, was altijd verzekerd van een boeiende avond met interessante gesprekken over boeken en Kunst met de grote K. 

 

Met Gert Van Thillo verliest Probus Voorkempen een bijzonder charmante, erudiete, aimabele, zeer spontane, energieke dame. Ze had een groot hart, was tolerant en uitermate respectvol. We zullen Gert bijzonder hard missen. Onze vriendengroep zal niet meer kunnen genieten van haar inspirerende aanwezigheid en we zullen haar op onze eerstvolgende echte vergadering na-corona samen gedenken.

Nationaal Probus Golftoernooi - 02 september 2019

Theo Strauven, Betty Van Oevelen, Kati Destrijcker en Luc Van Loon (vlnr)
Theo Strauven, Betty Van Oevelen, Kati Destrijcker en Luc Van Loon (vlnr)

Een tiental leden van onze Probusclub Voorkempen namen op 02 september 2019 deel aan het jaarlijks Nationaal Probus Golftoernooi, ditmaal ingericht op de terreinen van Ternesse Golf & Country Club in Wommelgem.

 

Deze editie van het toernooi werd georganiseerd door twee Antwerpse Probusclubs: Voorkempen en Ring.

 

In totaal waren er 96 spelers. De eerste prijs met 44 punten ging naar het team van Luc Van Loon en Betty Van Oevelen samen met Theo Strauven en Kati Destrijcker - deze laatsten van onze club.

 

 

De tweede prijs met 43 punten was voor een team waarvan Richard Van Ham en Monique Mahieu van onze club deel uitmaakten.

 

 Van harte proficiat aan onze sportieve medeleden !

Richard Van Ham en Monique Mahieu (in het midden)
Richard Van Ham en Monique Mahieu (in het midden)

Gegidste wandeling op nieuwe wandeldijk “Zwin-Cadzand”

In mei van dit jaar werd het nieuwe fiets- en wandelpad op de nieuwe dijk rond het uitgebreide deel van het Zwin geopend. De nieuwe dijk biedt volledige bescherming tegen de hevigste stormvloeden.

 

Op dinsdag 13 augustus 2019 om 10u15 verzamelden meer dan 50 Probus-leden, waaronder een afvaardiging van Probus Antwerpen Noord, op de parking van het bezoekerscentrum van het Zwin in Knokke. Om 10u30 vertrokken we in twee groepen, onder leiding van ervaren gidsen, voor de wandeling rond het uitgebreide deel van het Zwin, richting de strandbar “De Zeemeeuw” in Retranchement.

We konden ten volle genieten van het uniek grensoverschrijdend getijdengebied van 333 hectare. We kwamen voorbij enkele uitkijkpunten waar we een prachtig zicht hadden op de bredere, diepere en langere Zwingeul en het nieuwe broedeiland.

 

Na ongeveer 6 km wandelen, onder een bewolkte hemel, en met veel interessante uitleg en commentaar van onze gidsen over de mooie Zwinvlakte, kwamen we aan in “De Zeemeeuw” waar we vergast werden op een democratische, copieuze maaltijd.

 

Terwijl we binnen genoten van het zalm-slaatje of de slibtongetjes, deden de hemelsluizen hun deuren wijd open en viel de regen met bakken uit de hemel!

 

Na het nagerecht en de regen wandelden we dezelfde weg terug en namen we afscheid van elkaar, na nog iets genuttigd te hebben in de Zwin bistro “The Shelter”.

 

Met dank aan Frank Goes voor de goede organisatie, aan Lieve en Dirk De Witte-Gosseye (Probus Antwerpen Noord) voor de mooie foto’s, aan onze zeer gedegen en gedreven gidsen en aan alle deelnemers voor de gezellige sfeer.

 

FOTOBOEK


Bezoek aan het Arboretum, Kalmthout - 09 juli 2019

Deze zomerse juli-activiteit startte met een zalige fietstocht onder leiding van Paul Roebben - langs de mooiste binnenwegen van het kasteel van Brasschaat naar de parking “Zuid Grenspark Kalmthoutse Heide”. Hier vervoegden de niet-fietsers de activiteit en werd iedereen verwelkomd op een fris glaasje bubbels met knabbel.

Als inleiding vergaste Lieve Van Ermen, hoofd-organisator van de dag, de deelnemers op een schitterende reeks spetterende vertellingen over de heidegeschiedenis.

De volledige tekst vind je hier.

 

De aansluitende BBQ in het Arboretum werd verzorgd door Lode Arnouts. Als tafelrede kregen we een uitvoerige inleiding over het Arboretum door de heer Abraham Rammeloo, conservator - directeur. Twee gidsen - erg gedreven en echte experten - verzorgden de rondleidingen van de groepen door het domein. Naast de botanische aspecten kwamen ook de geschiedenis en de opbouw van het park ter sprake. Na een laatste koffiepauze gingen de deelnemers "zoals ze gekomen waren". De fietsers namen een volledig andere route, maar even knap.


Bestuurswissel 12 december 2018 - Frank Goes

Beste vrienden,

 

Bij het aanvaarden van mijn ambt als nieuwe voorzitter moeten we beginnen met een droevig nieuws: zoals jullie weten is WALTER HAVERHALS ons recent ontvallen. Graag een minuut stilte.

 

Wij starten deze vergadering met een hulde en dank aan diegenen die onze Probusclub 4 jaar geleden gestart hebben. Ik breng in het bijzonder hulde aan het uittredende bestuur, dat zijn taak voortzet maar aangevuld met twee nieuwe mandaten.

 

Maar een zeer bijzondere dank gaat naar ROGER DOMMISSE, onze voorzitter gedurende de eerste vier jaren van Probus Voorkempen. Het succes van een club, zeker in de opstart, staat en valt met zijn voorzitter en ik wil graag samen mat alle aanwezigen aan ROGER een daverend applaus geven.

Hij heeft er ook voor gezorgd dat de club een snelle opstart en een zeer degelijke ontwikkeling kende. Wij worden reeds als voorbeeld gesteld door verschillende andere Probusclubs. Het aantal leden en ook het aantal actieve, zijnde aanwezige, leden groeide sneller dan voorzien en gehoopt - en ook de laatste maanden komen er nog regelmatig nieuwe leden bij. Roger, een warm proficiat daarvoor!

 

Wij hebben twee attenties voor Roger voorzien (overhandiging van de insignes eigen aan de voorzitter, een attentie).

 

Wat het bestuur dat in dienst zal zijn vanaf januari 2019 betreft blijven alle leden van het vorige bestuur werken en wel met volgende functies:

  • Penningmeester Marie Rose Vogelaers
  • Secretaris Paul De Potter die zijn vroegere functie opnieuw opneemt
  • Bernard Peelman als ondervoorzitter
  • Roger Praet als contact met de andere clubs
  • Peter Naudts oa als contact met sprekers, en
  • Last but not least Leo Debecker als webmaster.

Deze kern wordt verder aangevuld met twee nieuwe bestuursleden:

  • Lutgart Smekens voor de contacten met de gemeente en
  • Lieve Vanermen als medewerkster van Roger Dommisse, die een nieuwe functie opneemt als Probus Regio-coördinator voor onze streek.

Wat mezelf betreft moeten jullie geen ingrijpende  veranderingen verwachten, en dus ook niets vrezen. Er zullen enkele accenten hier en daar worden verlegd maar de grote lijnen die tot hiertoe waren uitgestippeld zullen wij behouden want die waren goed en die blijven goed.

Ik  dank alle leden en in het bijzonder het bestuur voor het vertrouwen, en dan zijn wij hierbij vertrokken voor een mooi en spannend nieuw jaar 2019!

 

Frank Goes

Voorzitter 2018-2020


Daguitstap 10 april 2018

Ter gelegenheid van de Probus-bijeenkomst van 10 april 2018 gingen wij “op verplaatsing” in Brussel waar wij het befaamde ART NOUVEAU SOLVAY-huis, Louizalaan 224 in Elsene bezochten. Dit gebouw is een pareltje van Art Nouveau en het beste dat Horta ooit heeft gemaakt. Het is momenteel eigendom van de familie Wittamer die er angstvallig over waakt dat het in zijn oorspronkelijke staat bewaard blijft.

 

Tweeëntwintig personen hebben deelgenomen aan het bezoek. We werden begeleid door een uitstekende gids die op zeer boeiende wijze alle details verduidelijkte van dit bijzondere huis, zowel voor wat betreft structuur en architectuur als voor wat betreft de binneninrichting die gebruik maakte van de recentste snufjes van die tijd (bijvoorbeeld verwarming, sanitair enz.). Horta had echt aandacht voor alles, de gebruikte materialen (meer dan tien soorten hout en twintig soorten marmer), maar ook licht en ruimte.

Na het bezoek was er een gezellige en verzorgde lunch in de Quincaillerie. Met dank aan Bernard Peelman voor deze mooie en geslaagde organisatie. 

 

Tekst  en beeld van Roger Dommisse