Woordje van de voorzitter

 

Beste vrienden,

Op het ogenblik van pensionering zijn velen nog in staat inhoudelijk sterke activiteiten te ontwikkelen. Probus richt zich tot mannen en vrouwen die een punt hebben gezet (of gaan zetten) achter hun professionele carrière, maar die een sociaal netwerk wensen te behouden met gelijkgezinden. 

Dit is ook het doel van Probus Voorkempen: een club vormen van vrienden die hun loopbaan met succes ontwikkelden en tevreden kunnen terugkijken op hun verwezenlijkingen. Probus is immers afgeleid van ‘Retired Professional and Business Men’. De maandelijkse samenkomsten staan in het teken van solidariteit en vriendschap tussen de leden en bieden de gelegenheid voor een openhartige gedachtewisseling over alle onderwerpen van algemeen belang, met respect voor maatschappelijke, religieuze en politieke overtuigingen.
 

Bij de feestelijke overdracht van het voorzitterschap heb ik getracht om de complexiteit van het begrip vriendschap te omschrijven. Dit is een opgave waar filosofen sinds de oudheid tot vandaag mee worstelen. Het basisidee van een “welwillende wederkerigheid” (Aristoteles) vormt wel een essentieel element voor een ‘doodgewone goede vriendschap’. Ik ben ervan overtuigd dat men dit hier binnen onze afdeling al lang intuïtief heeft aangevoeld, zonder de noodzaak van complexe  filosofische bedenkingen.

Ook een  hoge inhoudelijke kwaliteit van de bijeenkomsten vormt een absolute voorwaarde voor het gevoel van welzijn en tevredenheid bij de leden. De inhoudelijke sterkte en de goede sfeer die de vorige voorzitters, Roger Domisse en Frank Goes samen met hun bestuur hebben kunnen opbouwen tijdens de voorbije jaren vormen een prachtige realisatie.

Als voorzitter zal ik er naar streven om samen met het nieuwe bestuur dit niveau verder aan te houden en zo dit succesverhaal voort te zetten. Hierbij willen wij in de eerste plaats met zoveel mogelijk inspiratie blijven zoeken naar  boeiende sprekers in verband met gevarieerde en interessante onderwerpen. Daarnaast zal er zoals in de voorbije jaren ook een blijvende aandacht zijn voor de organisatie van andere activiteiten naast de maandelijkse vergaderingen. In die optiek zullen ook de contacten met andere clubs uit de regio worden onderhouden.

Vertrouwend op een blijvende goede sfeer van vriendschap, gevoed door intellectuele voldoening, wens ik ook alle leden te danken voor hun trouwe opkomst, zowel in de vorige jaren als in de volgende bestuursperiode.

Theo Strauven
Voorzitter
Januari 2024