Historiek van Probus Voorkempen

Wereldwijde context

In 2020 waren er meer dan 425.000 leden in ongeveer 5000 Probus clubs wereldwijd. Hoewel het initiatief oorspronkelijk uitging van Rotary zijn slechts minder dan 10% van de leden voormalige Rotariërs.


De eerste Probusclub, die bestond uit actieve ‘Retired Professional and Business Men’ werd in 1966 gesticht door de Rotary Club Roterham in het Verenigd Koninkrijk. Dit initiatief werd in 1974 opgevolgd in Nieuw-Zeeland en twee jaar later in Australië. Canada volgde in 1987. Hoewel het grootste aantal clubs actief is in voormelde landen, zijn er inmiddels Probusclubs in alle werelddelen.

 

In België werd de eerste Probusclub (Antwerpen-Ring) opgericht op 26 januari 1984 door George Dick. Hij was tevens Nationaal Coördinator en 16 jaar lang de bezieler van de Belgische clubs. In ons land waren er midden 2023 116 clubs met meer dan 4200 leden. Probus Voorkempen is nog jong en is de 111de club.

 

Stichting van Probus Voorkempen
Eind 2013 zette onze peterclub Probus Antwerpen-Noord een actie op om potentiële nieuwe leden te rekruteren die bereid zouden zijn om een nieuwe club op te starten. Stilaan werden geïnteresseerden gevonden in die mate dat een infovergadering voor kandidaat-leden werd gehouden op 8 december 2014.

 

Onder impuls van Marc Van der Hauwaert, toenmalig regiocoördinator voor Antwerpen, werd dan de eerste eigenlijke vergadering gehouden op 13 januari 2015 met een twintigtal aanwezigen. Sindsdien worden maandelijks goed bijgewoonde lunchvergaderingen georganiseerd, gewoonlijk opgeluisterd door de aanwezigheid van een gastspreker en in de regel ook open voor partners van de leden.


Onze club is de laatste 8 jaar sterk gegroeid en telt op dit ogenblik een 60-tal trouwe leden. Het is de betrachting van het bestuur om maximaal aandacht te schenken aan het organiseren van aantrekkelijke activiteiten voor de leden, zowel klassieke voordrachtvergaderingen als bijvoorbeeld buitenactiviteiten in de zomer.
                                                                                                                                               
januari 2024