Hamamelis wandeling - 11 januari 2022

Probus Voorkempen leden en hun partner zijn  op 11 januari 2022 vriendelijk uitgenodigd op een winterse Hamameliswandeling in het Arboretum van Kalmthout. Adres: Heuvel 8 Kalmthout.

 

Programma van de dag:

10:00 h verwelkoming met drankje 

10:30 h start in enkele groepen, met elk een  gids voor de Hamameliswandeling

12:00 h einde van de wandeling

12:30 h aan tafel in het prachtig gerestaureerde Vangeertenhof


Organisator:

Lieve Van Ermen, Tel 0495/546056

 

Bij inschrijving gelieve 62 euro per persoon (of 12 euro indien u enkel de wandeling wil meemaken of 50 euro voor enkel de lunch) te storten op rekening BE09 7390 1062 7157 van Probus Voorkempen en het aanmeldformulier op het web zowel voor aan- als afmeldingen (verontschuldigingen) in te vullen zodat het secretariaat steeds een volledig overzicht heeft, en dit ten laatste tegen dinsdag 4 januari. Gelieve tijdig in te schrijven, want voor de lunch is er slechts plaats voor 40 personen maximum! 

Over het Vangeertenhof:

Charles Van Geert was een telg van een Gentse familie van bloemenkwekers. Rond 1829 richtte hij in Borgerhout een kwekerij op. Midden de jaren 1800 pacht zijn zoon (ook een Charles) gronden aan het pas geopende station van Kalmthout. Daar teelt hij gewassen die niet goed gedijen in de zware Borgerhoutse grond.

 

Charles is ook een bouwpromotor en in 1885 trekt hij vlak bij het station van Kalmthout een modieus buitenverblijf op dat tegelijk dienst doet als ontvangstgebouw voor de klanten en handelspartners van de kwekerij. Het zal een goede eeuw later te zijner ere tot “Vangeertenhof “ worden herdoopt. Na de dood van Van Geert in 1896 wordt het bedrijf omgevormd tot een naamloze vennootschap: “de Société Anonyme Horticole de Calmpthout”. De teelt van coniferen wordt de specialiteit.

 

In 1952 wordt het een Botanische Tuin van de De Belders, die in 1986 eigendom wordt van het Provinciebestuur van Antwerpen (Het Arboretum van Kalmthout). Vanaf 2014 vinden er belangrijke infrastructuurwerkzaamheden plaats. Sluitstuk is de restauratie van het historische Vangeertenhof dat nu in 2022 in zijn 19de-eeuwse luister is hersteld.

 

Adres: Heuvel 2, 2920 Kalmthout - Parking in naastliggend Arboretum, Heuvel 8


Probus Voorkempen - agenda 2021-2022