Gedenk Ingrid

Jan Van Look heeft ons verlaten

Met droefheid vernemen wij het overlijden op 30 november 2022 van ons gewaardeerd medelid Jan Van Look, weduwnaar van medelid Monique Clessens, die overleed in augustus 2021.

Zij waren zeer toegewijde, ruim gekende apothekers en fervente golfers, met een omvangrijke vriendenkring. We kenden Jan vooral als een voortdurend aangename optimist, met grote zin voor fijne, dikwijls droge humor.

We wensen de familie en vooral dochters Nathalie en Caroline veel sterkte bij het verlies van een zeer geliefde vader en opa.

In memoriam Marc Van der Hauwaert

 

Ere Regionaal Coördinator

Marc Van der Hauwaert

26/12/1939 - 24/01/2022

 

Afscheidsrede door ons medelid Roger Dommisse

Regionaal Coördinator

 

Marc, wij kenden elkaar nog net geen 10 jaar, maar het lijkt al veel langer door de vele intense en vruchtbare contacten en gesprekken die we hadden in die periode.  Ik was nog niet zo lang Probuslid vooraleer jij, samen met onze betreurde vriend Paul De Preter, mij begon warm te maken om en nieuwe club op te starten, en ik zal het maar bekennen ik was zeker niet meteen overtuigd. Maar je gaf het niet op en zocht enkele medestanders om het project op te starten. In

2015 was het dan zover je inspanningen werden bekroond met de chartering  van Probus Voorkempen. Dank zij je intense begeleiding die ik als beginnende voorzitter kreeg in de beginjaren, groeide Voorkempen uit tot en volwassen familie  met een vijftigtal leden.

Misschien ten gevolge de vele contacten uit die periode vroeg je of ik je wilde opvolgen aan het einde van je mandaat als regiocoördinator voor onze provincie. En opnieuw was je mijn houvast bij het opnemen van de moeilijke taak om je op te volgen.

Op 10 mei 2019  was het feest, voor ons allebei. Samen met Gauthier De Brabandere toenmalige nationale coördinator mocht ik je het George  Dick ereteken opspelden voor bijzondere verdiensten aan Probus. En verdiensten waren er legio, je palmares is te lang om alles aan te halen.

 

Marc, je droeg Probus in je hart. Achter je minzame glimlach en je immer zachte en vriendelijke stem ging een niet te onderschatten doorzettingsvermogen schuil.

Je aanwezigheid, je voorbeeld en je goede raad zullen we nu moeten missen maar het werk dat je hebt opgestart gat verder in ieder van ons die Probus genegen is.

 

Beste Anne, Beste familie, de ganse Antwerpse Probus gemeenschap deelt in jullie verdriet. Moge jullie allen troost vinden bij elkaar en bij de vele Probus vrienden.

 

Roger Dommisse

Drie nieuwe leden

Tijdens de maandelijkse vergadering van 8 maart 2022 zijn drie nieuwe leden toegetreden tot club Probus Voorkempen: Rita Merckx en Rosemy Costers - beiden apotheker en respectievelijk echtgenote van voorzitter Frank Goes en webmaster Leo Debecker, samen met Kees Faber zakenman met activiteiten in Nederland en België.

Hartelijk welkom en hierna een foto-overzicht.

 

Klik op de eerste foto om deze te vergroten

dan verder met de pijltjes 

Afscheid van Bert Vandeweyer

11 stedentocht juli 2020
11 stedentocht juli 2020

Met droefheid melden wij het overlijden van ons medeclublid Albert Vandeweyer. Bert werd 67 jaar.

 

Hij heeft gewerkt als dierenarts in Maria-ter-Heide, eerst voor grote en later voor kleine huisdieren. Hij was nog maar pas lid van Probus Voorkempen.

 

Jarenlang was hij een voortrekkend lid van een plaatselijke wielerclub. Dit hobby betekende zeer veel voor hem, wat inspireerde tot het volgende afscheidswoord op het rouwbericht.

Met berusting, vastberaden, maar veel te vroeg,

ging je de laatste kilometer aan.

Geen bloemen of glorie aan de meet,

wel dankbaarheid en vele fijne herinneringen.

Je zegt vaarwel, en wij gaan nu voort. 

 

Maar jouw plek is steeds gereserveerd in ons hart.


Wij gedenken met warme herinnering

In memoriam Gert Van Thillo

Onze kersvers medelid Gert Van Thillo is op 3 juli 2020 in Wilrijk, na een korte maar hevige ziekte overleden.

 

Gert werd in Antwerpen geboren op 11 juni 1942. Zij behaalde licentie diploma’s aan de KUL in Politieke en Sociale Wetenschappen, in Internationale Betrekkingen en in Godsdienstwetenschappen en huwde met Jos Vanden Berghe, arts. Ze verbleef samen met haar man een tijd in Amerika (Philadelphia) en terwijl haar man daar bijscholing volgde, was Gert vrijwillig medewerker aan de universiteit aldaar. Gert was ook ruime tijd leerkracht godsdienst.

 

Maar dit jonge geluk, en dat van hun drie kinderen, werd vroegtijdig geknakt door het overlijden van Jos. Alhoewel Gert vanaf jonge leeftijd door het leven niet gespaard werd bleef ze steeds even moedig en positief. Ze ontwikkelde over de jaren een diepe interesse voor kunst en cultuur in al zijn verschijningsvormen waarbij ze zich verregaand engageerde, onder andere als lid van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité van de Middelheim Promotors.

 

Gert was een bijzonder lid van onze club. Wie op onze bijeenkomsten het voorrecht genoot om met haar aan tafel te zitten, was altijd verzekerd van een boeiende avond met interessante gesprekken over boeken en Kunst met de grote K. 

 

Met Gert Van Thillo verliest Probus Voorkempen een bijzonder charmante, erudiete, aimabele, zeer spontane, energieke dame. Ze had een groot hart, was tolerant en uitermate respectvol. We zullen Gert bijzonder hard missen. Onze vriendengroep zal niet meer kunnen genieten van haar inspirerende aanwezigheid en we zullen haar op onze eerstvolgende echte vergadering na-corona samen gedenken.