Afspraken voor Probus Voorkempen Zoom vergadering

Er zijn ongeveer 40 mogelijke deelnemers aan een Zoom vergadering van Probus Club Voorkempen, plus eventuele partners indien deze een afzonderlijke Zoom sessie zouden opzetten vanaf een ander apparaat (opgelet voor akoestisch rondfluiten indien beide apparaten te dicht bij elkaar staan).

 

Daarom stelt het Clubbestuur voor dat de deelnemers zich tijdens de vergadering aan de volgende spelregels zouden houden, geformuleerd als FAQ. Alle hierna gebruikte functies zijn vermeld op de commandobalk van Zoom die je hieronder ziet. Verdere details over respectievelijk de installatie van Zoom en het gebruik van Zoom vindt je in de twee video's onderaan deze rubriek.

Balkje met ZOOM bevelen die onderaan het ZOOM beeld verschijnt bij beweging met de muis in die buurt
Balkje met ZOOM bevelen die onderaan het ZOOM beeld verschijnt bij beweging met de muis in die buurt

Wie ben je

Vóór het aankloppen aan de vergadering gelieve je extra te controleren dat je eigen naam correct vermeld is in de betreffende zone. Dat maakt het voor iedereen duidelijker.

Over Unmute en Mute na Hand Opsteken

Bij het binnenkomen staan de microfoons van alle deelnemers standaard op Stil (uitgeschakeld, muted). Dit is nodig om de talrijke achtergrondgeluiden te onderdrukken, die er altijd zullen zijn bij een breed deelnemersveld als hier. Daarom zal de Voorzitter de vergadering leiden en iedereen die er om vraagt om beurt het woord verlenen. Zodra een deelnemer het woord krijgt moet de deelnemer zelf zijn of haar microfoon ontgrendelen. Dit kan door op het pictogram met doorstreepte microfoon te klikken op de commandobalk onderaan links. De voorzitter of de meeting host kunnen je telefoon niet vrijschakelen (unmute), dit om te beletten dat je ongevraagd het woord krijgt. Na de tussenkomst zal de deelnemer de microfoon terug afsluiten (Mute, op telefoon pictogram klikken).

Hand Opsteken

Het woord vragen om bijvoorbeeld een vraag te stellen, kan voorafgaand aan of tijdens de vragenrondes alsook bij het afsluiten van de vergadering. Hiervoor gebruikt men de functie Hand Opsteken (Raise Hand) – deze functie vind je rechts onderaan de Particpants lijst. Er komt dan een klein blauw handje als markering bij je naam in die Participants list. Zodra je beurt van spreken voorbij is kan je dit terug wegnemen door er op te klikken. Bij sommige versies van het Zoom programma of bij bepaalde oudere webbrowsers is de functie Hand Opsteken niet aanwezig. Gebruikers kunnen dan de aandacht trekken door even met de hand voor de camera te wuiven .

Applaus, goedkeuring en andere reacties

Pictogrammen voor dergelijke waarderingen worden enkele seconden aan je videobeeld toegevoegd en vervangen het klassieke applaus en andere. Je activeert dit via Reactions op de onderste commandobalk in het scherm.

 

Opgelet: deze functie mag niet standaard gebruikt worden als vervanging van Raise Hand.


Techniek en details aangaande het Zoom programma

De meeste leden van Probus Voorkempen zijn reeds vertrouwd met het gebruik van Zoom. Indien niet, dan vind je hierna twee van de betere YouTube video’s met enige uitleg over het gebruik van het programma:

  • eerst een video aangaande het downloaden en installeren van het Zoom programma en dan
  • een tweede video uit het onderwijs die netjes uitlegt hoe dit programma te gebruiken om een Zoom vergadering bij te wonen.

Leden die het Zoom programma niet kunnen of wensen te installeren op hun apparaat (PC, tablet, telefoon) die kunnen de Zoom vergadering volgen ook via hun browser. De meest recentste versies van Chrome, Edge of Safari worden hiervoor aanbevolen.Video voornamelijk over het installeren van ZOOM


Video voornamelijk over deelname aan een ZOOM meeting